Tingimused

ÜLEVAADE

Seda veebilehte juhib HRK Game. Läbi terve lehe me kasutame termineid nagu „meie“, „meil“ ja „meie“ ning see viitab HRK Game-ile. HRK Game pakub seda veebilehte, kaasa arvatud kogu informatsiooni, tööriistu ja teenuseid, mis on teie jaoks sellel lehel saadaval, mis on tingitud teie nõusolekust kõikidele tingimustele, olukordadele, poliitikatele ja teavitustele.

Külastades meie lehte ja/või ostes meil midagi, te osalete meie „teenustes“ ja nõustute järgmiste tingimuste („Teenusetingimused, „Tingimused“), kaasa arvatud lisatingimused ning poliitikad, millele on viidatud siin ja/või saadaval lingil. Need teenusetingimused rakenduvad selle lehe kõikidele kasutajatele, kaasa arvatud need, kes on sirvijad, pakkujad, kliendid, müüjad ja/või sisutoetajad. 

Palun lugege neid teenusetingimusi hoolikult enne meie veebilehe kasutamist. Minnes või kasutades meie lehe osa te nõustute nende teenusetingimustega. Kui te ei nõustu kõikide tingimustega, siis te ei või veebilehte ega teenuseid kasutada. Kui neid teenusetingimusi peetakse pakkumiseks, siis nõustumine on piiratud nende teenusetingimusteni.

Kõikidele uutele funktsioonidele või tööriistadele, mida poodi lisatakse, hakkavad kehtima teenusetingimused. Te saate sellel lehel vaadata kõige uuemat teenusetingimuste versiooni. Me hoiame endale õiguse uuendada, muuta või välja vahetada selle teenusetingimuse igat osa, postitades uuendused ja/või muudatused meie veebilehele. Teie vastutusel on kontrollida muudatusi meie lehelt. Teie jätkuv veebilehe kasutamine, järgnedes muudatustele tähendab nende muudatusega nõustumist.

SEKTSIOON 1 - HRK Game tingimused

Nõustudes nende teenusetingimustega te kinnitate, et olete oma riigi seaduste järgi vähemalt täiskasvanud isik või teie olete täpselt täiskasvanut ning te olete andnud meile nõusoleku, et kasutate seda lehte.

Te ei või kasutada meie tooteid illegaalsel või volitamata viisil ning te ei või selle teenuse piires rikkuda oma piirkonna seadusi (kaasa arvatud autoriõiguse seadust).

Te ei või edastada usse ega viiruseid või hävitusliku sisuga koodi.

Tingimuste rikkumine põhjustab teie teenuste lõpetamise.

SEKTSIOON 2 - ÜLDTINGIMUSED

Me hoiame endale õiguse keelduda teenusepakkumisest kõigile ükskõik mis põhjusel.

Te mõistate, et teie sisu (välja arvatud krediitkaardi informatsioon) saadetakse krüpteerimata viisil ning sisaldab (a) edastusi läbi erinevate võrkude; ja (b) muudatusi, et vastata võrkude või seadete ühendamise tehnilistele nõuetele. Krediitkaardi informatsioon on alati üle võrkude saatmisel krüpteeritud.

Te nõustute mitte uuesti looma, kopeerima, müüma või ära kasutama teenuse osi, teenuse kasutamist või teenuse ligipääsu või ühendust, mille kaudu teenust pakutakse, ilma meilt eelneva kirjaliku loata.

Selle lepingu pealkirjad on sisestatud ainult mugavuseks ning need ei piira ega mõjuta neid tingimusi.

SEKTSIOON 3 - TÄPSUS, TÄIELIKKUS JA INFORMATSIOONI ÕIGEAEGSUS

Me ei vastuta kui sellel lehel saadavaks tehtud informatsioon ei ole täpne, täielik või uuendatud. Sellel lehel antud materjal on ainult üldinformatsiooniks ning sellele ei tohiks tugineda või seda kasutada ainsa baasina otsuste tegemisel ilma täpsema, täielikuma ja ajastatud informatsiooni lugemist. Igasugune usaldus sellele materjalile on teie enda riisikol.

See lehekülg võib sisaldada kindlat ajaloolist informatsiooni. Ajalooline informatsioon pole ajakohane ja on siin ainult viitamiseks. Me hoiame endale õiguse muuta selle lehe sisu igal ajal, aga meil ei ole kohustust uuendada oma lehel olevat informatsiooni. Te nõustute, et teie vastutusel on jälgida meie lehe muudatusi.

SEKTSIOON 4 - TEENUSE JA HINDADE MUUDATUSED

Meie toodete hinnad on muutuvad ning need võivad muutuda ilma teavituseta.

Me hoiame endale õiguse igal ajal muuta või lõpetada teenuse (või selle osa) ilma teavitamata.

Meid ei peeta vastutavaks teie või mõne teise kolmanda osapoole eest, kui teeme muudatusi, muudame hinda, peatame teenuse.

SEKTSIOON 5 - TOOTED VÕI TEENUSED

Kindlad tooted või teenused võivad olla saadaval eksklusiivselt läbi veebilehe. Nendel toodetel või teenustel võivad olla piiratud kogused ning neid on võimalik tagastada või vahetada ainult vastavalt meie Tagasimakse poliitikale.

Me oleme pingutanud, et näidata meie poes olevate toodete värve ja pilte nii täpselt kui võimalik. Me ei garanteeri, et teie arvuti monitor näitab õiget värvi.

Me hoiame õiguse, kuid ei ole kohustatud, piirama meie toodete või teenuste müümist inimesele, geograafilisele regioonile või piirkonnale. Me võime kasutada seda õigust juhtumi põhjal. Me hoiame endale õiguse piirata iga toote või teenuse, mida me pakume, kogust. Kõik toodete kirjelduse või hinnad võivad igal ajal ilma teavitamata muutuda. Me hoiame endale õiguse lõpetada igasuguse toote igal ajal pakkumise. Sellel lehel tehtud iga pakkumine iga toote või teenuse eest on vajaadusel kehtetu.

Me ei garanteeri, et igasuguse toote, teenuse, informatsiooni või muu ostetud materjali kvaliteet vastab teie ootustele või teenuse iga viga parandatakse.

SEKTSIOON 6 - ARVE TÄPSUS JA KONTOINFORMATSIOON

Me hoiame endale õiguse keelduda teie poolt tehtud tellimusest. Me võime omal äranägemisel piirata või tühistada ostetud kogused inimese, majapidamise või tellimuse kohta. Need piirangud võivad sisaldada tellimusi, mis on tehtud sama kliendi konto, sama krediitkaardi ja/või tellimuse kohta, millel on sama arve ja/või saatmisaadress. Juhul kui me teeme muudatusi või tühistame tellimuse, siis me võime proovida teid teavitada, võttes ühendust e-posti ja/või arveaadressi/telefoninumbri kaudu, mis oli esitatud tellimuses. Me hoiame endale õiguse piirata või keelata tellimused, mis meie äranägemise järgi, on tehtud müüjate, edasimüüjate või jagajate poolt.

Te nõustute pakkuma ajakohast, täielikku ja täpset ostu ja kasutaja informatsiooni kõikide meie poe ostude puhul. Te nõustute kiiresti uuendama oma kontot ja muud informatsiooni, kaasa arvatud e-posti aadressi ja krediitkaardi numbreid ja aegumiskuupäevi, et me saaksime teie ülekande vastu võtta ja vajadusel ühendust võtta.

Lisainformatsiooniks palun vaadake meie Tagasimakse poliitikat.

SEKTSIOON 7 - VALIKULISED TÖÖRIISTAD

Me võime anda teile ligipääsu kolmandate osapoolte tööriistadele, mida me ei jälgi ning mille üle meil pole kontrolli.

Te teadvustate ning nõustute, et me pakume ligipääsu sellistele tööriistadele „nagu need on“ ja „nagu saadaval“ ilma garantiita, esitlusteta või tingimustega ning ilma kinnituseta. Meil pole mingit vastutust, mis tekib valikuliste kolmandate osapoolte tööriista kasutamisest.

Kui kasutate läbi selle lehe pakutud valikulisi tööriistu, siis see on teie enda riisikol ja valikul ning te peaksite tagama, et te tunnete ja nõustute tingimustega, mis nendel tööriistadel on.

Me võime, ka tulevikus, pakkuda uusi teenuseid ja/või funktsioone läbi veebilehe (kaasa arvatud, uute tööriistade väljalase ja ressursid). Sellistele uutele funktsioonidele ja/või teenustele kehtivad teenusetingimused.

SEKTSIOON 8 - KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID

Kindel sisu, tooted ja teenused, mis on saadaval läbi meie teenuse võib sisaldada materjale kolmandatelt osapooltelt.

Kolmandate osapoolte lingid võivad suunata teid kolmandate osapoolte veebilehtedele, mis pole meiega seotud. Me pole vastutavad sisu uurimise või hindamise ja täpsuse üle ning me ei garanteeri ega võta vastutust kolmandate osapoolte materjalide või veebilehtede üle või teiste kolmandate osapoolte materjalide, toodete või teenuste üle.

Me ei ole vastutavad kahju eest seoses toodete, teenuste, ressurside, sisu või mõne muu tehingu eest, mis on tehtud ühenduses teise kolmandate osapoolte veebilehtedega. Palun vaadake hoolikalt kolmandate osapoolte poliitikaid ja teenuseid ning tehke kindlaks, et te mõistate neid enne kui teete nendega tehingu. Kolmandate osapoolte toodete kaebused, hagid, mured või küsimused tuleks suunata kolmanda osapoole poole.

SEKTSIOON 9 - KASUTAJA KOMMENTAARID, TAGASISIDE JA MUUD PÄRINGUD

Kui meie soovil saadate te kindlat esitusi (näiteks võistluse osalejad) või ilma meilt saadud päringuta saadate loomingulisi ideid, soovitusi, ettepanekuid, plaane või muid materjale, kas interneti, e-posti, postkontori või muul viisil, siis te nõustute, et me võime igal ajal ilma piiranguta muuta, kopeerida, avaldada, jagada, tõlkida ja muul viisil kasutada kommentaare, mis te meile jätate. Meil ei ole mingeid kohustusi (1) hoida kommentaare konfidentsiaalselt; (2) maksta kommentaaride eest kompensatsiooni või (3) vastata kommentaaridele.

Me võime, aga pole mingit kohustust, jälgida, muuta või eemaldada sisu, mis on meie arust ebaseaduslik, ründav, ähvardav, laimav, pornograafiline, nilbe või muudmoodi ebasobiv või kui see rikub iga osapoole intellektuaalset vara või neid teenusetingimusi.

Te nõustute, et teie kommentaarid ei riku iga kolmanda osapoole õiguseid, kaasa arvatud autoriõigust, kaubamärki, privaatsust, iseloomu või muud isiklikku või varalisi õigusi. Te lisaks nõustute, et teie kommentaar ei sisalda laimavaid või ebaseaduslikke, solvavaid või nilbeid materjale või ei sisalda arvutiviirust või muud pahavara, mis võib mõjutada Teenuse või muu veebilehega seonduva töötegevust. Te ei või kasutada valet e-posti aadressi, ei või teeselda kedagi teist või eksitada meid või kolmandaid osapooli kommentaari päritoluga. Te olete ainuüksi vastutav teiepoolt tehtud kommentaaride ja nende täpsuse eest. Me ei võta vastutust ega vastuta kommentaaride eest, mis on tehtud teie või kolmandate osapoolte eest.

SEKTSIOON 10 - ISIKLIK INFORMATSIOON

Teie isikliku informatsiooni esitamine läbi poe on reguleeritud meie privaatsuspoliitikaga. Meie Privaatsuspoliitika vaatamiseks.

SEKTSIOON 11 - VEAD, EBATÄPSUSED JA PUUDUSED

Vahetevahel võib meie lehel või teenustes olla informatsiooni, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või puudusi, mis võivad olla seotud tootekirjeldustega, hindadega, reklaamimisega, pakkumistega, toote postikuludega, transpordiajaga ja saadavusega. Me hoiame endale õiguse ilma eelneva teatamiseta parandada vigu, ebatäpsusi ja puudusi ning uuendada informatsiooni või tühistada tellimusi, kui Teenuse informatsiooni või seotud veebileht on sel ajal ebatäpne (kaasa arvatud pärast tellimuse esitamist).

Meil ei ole mingit kohustust uuendada, parandada või täpsustada Teenuse või muudel seotud lehtedel olevat informatsiooni, kaasa arvatud ja mitte piiratud, hinnainformatsioon, välja arvatud seaduses nõutud juhtudel. Mitte ühtegi uuendust või värskendamise kuupäeva, mida rakendatakse Teenuses või seotud veebilehel, ei tohiks võtta märgina, et kogu Teenuse või muudel seotud lehtedel olev informatsioon on muudetud või uuendatud.

SEKTSIOON 12 - KEELATUD KASUTUSED

Lisaks teistele keeldudele, nagu kirjeldatud Teenusetingimustes, on teil keelatud kasutada seda veebilehte või selle sisu: (A) ebaseaduslikul viisil; (b) paluda teistel teha või osaleda ebaseaduslikes tegevustes; (c) rikkuda rahvuslikke, föderaalseid, piirkondlike või riiklike õigusakte, reegleid, seaduseid või kohalikku korraldust; (d) rikkuda või rüvetada meie või teiste intellektuaalse vara õiguseid; (e) ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, süüdistada, laimata, mustata, hirmutada või diskrimineerida teisi, põhinedes nende sool, seksuaalsel orientatsioonil, usul, rahvusel, rassil, vanusel, riiklikul päritolul või puudel; (f) esitada valet või eksitavat informatsiooni; (g) üleslaadida või saata viiruseid või muut tüüpi pahatahtliku koodi, mida võidakse kasutada viisil, mis mõjutab Teenuse või seotud veebilehtede, teiste veebilehtede või Interneti funktsionaalsust või töötegevust; (h) koguda või jälgida teiste isiklikku informatsiooni; (i) spämmida, andmepüügitseda, tegeleda internetipettusega, insenerirünnakuga, ämblikud, robotiprogrammi kasutada või SEO spämmida; (j) nilbel või ebamoraalsel eesmärgil; või (k) segada vahele või hoida ära Teenuse või seotud lehtede, teiste veebilehtede ja Interneti turvafunktsioonidele. Me hoiame endale õiguse lõpetada teil Teenuse või seotud veebilehtede kasutamine, kui rikute keelatud kasutamise punkti.

SEKTSIOON 13 - GARANTII KEELDUMINE; VASTUTUSE PIIRAMINE

Me ei garanteeri, väida ega anna garantiid, et teenuse kasutamist segatakse ajalisel, turvalisel või veavabal viisil.

Me ei garanteeri, et teenuse kasutamisest saadud tulemused on täpsed ja usaldusväärsed.

Te nõustute, et aeg-ajalt võime eemaldada teenuse määramata ajaperioodiks või tühistada teenuse igal ajal, ilma teile teavitamata.

Te selgesõnaliselt nõustute, et teenuse kasutamine või võimetus teenust kasutada on teie enda riisikol. Teenus ja kõik selle tooted ja teenused, mis teile pakutakse, on (välja arvatud meie selgesõnalisest vastusest) „nii nagu on“, ilma esilduseta, garantiideta ja tingimusteta, kui me pole eeldatavalt seda väitnud, kaasa arvatud eeldatav garantii või kaubeldavuse tingimused, kauba kvaliteet, sobivus kindla eesmärgiga, vastupidavus, tootenimi ja rikkumine.

Mitte mingil juhul HRK Game, meie juhid, töötajad, partnerid, agendid, töövõtjad, internid, edasimüüjad, teenusepakkujad ja litsentsiandjad pole vastutavad vigastuse, kahju, hagi või otsese, kaudse, juhusliku, karistatava, erilise või tuleneva kahjustuse eest, kaasa arvatud kasumi kaotus, kaotatud tulu, kaotatud säästud, andmekadu, asenduskulud või muu sarnane kahju, vahet pole kas põhinedes lepingule, süüteole (kaasa arvatud hooletus), rangele vastutusele või muul juhul, mis võib tekkida teenuse või muu toote kasutamisel või muudel juhtudel, mis on seotud teenuse või toote kasutamisega, kaasa arvatud, aga mitte lõplikult, sisu vead või puudused või igasugune kadu või kahjustus, mis tekkis teenuse või sisu (või toote) kasutamisest, mis tehti saadavaks teenuse kaudu, isegi kui nende võimalusest on teavitatud. Sest mõned riigid või piirkonnad ei luba välistamist või vastutuse piirangut tuleneva või juhusliku kahju eest, sellistes riikides või piirkondades meie vastutavus on piiratud maksimaalses ulatuses vastavalt seadusele.

SEKTSIOON 14 - HÜVITIS

Te nõustute hüvitama, kaitsma ja hoida kahjutuna HRK Game’i ja meie juhtfirmat, tütarettevõtteid, partnereid, ametnikke, juhte, agente, töövõtjaid, litsentsiandjaid, teenusepakkujaid, alltöövõtjaid, interne ja töötajaid kõikidest hagidest ja nõuetest, kaasa arvatud mõistlikud juristi tasud, mis on tehtud kolmandate osapoolte tõttu või tulenevalt nende teenusetingimuste või dokumentide rikkumisest või teiepoolne kolmandate osapoolte seaduse rikkumine.

SEKTSIOON 15 - ERALDATAVUS

Sellisel juhul kui nende teenuste tingimused on ebaseaduslikud, tühistatud või täitmata, siis sellised tingimusi tuleb ikka täita kuni seaduse poolt lubatud ulatuses ning täitmata osa loetakse nendest teenusetingimustest eraldatuks ja selline otsus ei mõjuta teiste allesjäänud tingimuste kehtivust ja täitmist.

SEKTSIOON 16 - LÕPETAMINE

Osapoolte kohustused ja vastutused, mis juhtusid enne lõpetamiskuupäeva jäävad alles pärast selle lepingu lõpetamist.

Need teenusetingimused kehtivad kuni see lõpetatakse meie või teie poolt. Te võite lõpetada need teenusetingimused igal ajal, teavitades meid, et te ei soovi enam meie Teenust kasutada või kui te lõpetate meie lehe kasutamise.

Kui meie otsusel te ebaõnnestute või me kahtlustame, et te ebaõnnestusite vastama teenusetingimustega, siis võime selle lepingu ilma teavituseta igal ajal üles öelda ning te jääte vastutavaks kõikides summades kuni lepingu lõpetamiseni: ja/või vastavalt võime keelata ligipääsu meie Teenusele (või selle osale).

SEKTSIOON 17 - KOGU LEPING

Meiepoolne nende teenusetingimuste kasutamine või tingimuste täitmine ei loobu õigusest ega tingimustest.

Need teenusetingimused ja kõik poliitikad või tegevusreeglid, mis on meie lehel postitatud või vastavalt Teenusele kehtib kogu lepingule ja meievaheline mõistmine ning teiepoolne Teenuse kasutamine, mis ületab kõik eelnevad või samaaegsed lepingud, suhtlused ja pakkumised meie vahel, vahet pole kas suulised või kirjalikud (kaasa arvatud, aga mitte täielikult, kõik eelnevad teenusetingimuste versioonid).

Kõik ebaselgused teenusetingimuste tõlgendamisel ei saa tõlgendada koostaja poole vastu.

SEKTSIOON 18 - MUUDATUSED TEENUSETINGIMUSTELE

Te saate sellel lehel igal ajal vaadata teenusetingimuste praegust versiooni.

Me hoiame endale õiguse uuendada, muuta või välja vahetada neid teenusetingimusi, postitades uuendusi ja muudatusi meie veebilehele. Teie vastutusel on kontrollida veebilehelt muudatusi. Teie jätkuv veebilehe või Teenuse kasutamine, järgnedes nende teenusetingimuste muudatuste postitustele, tähendab muudatustega nõustumist.

SEKTSIOON 19 - G2A PAY Teenused

Kui te kasutate G2A Pay teenused, mida pakub G2A.COM Limited (edaspidi „G2A Pay teenusepakkuja“), et osta meie veebilehelt, siis ostu vastutus edastatakse kõigepealt G2A.COM Limited ettevõttele ning siis see saadetakse teile. G2A Pay teenusepakkuja võtab peamise vastutuse, koos meie abiga, makse ja maksega seotud klienditoele. Tingimused G2A teenusepakkuja ja klientide vahel, kes kasutavad G2A Pay teenuseid, on reguleeritud erinevate lepingutega ning need ei kuulu selle veebilehe Tingimuste hulka.

Austusega klientide vastu, kõikide ostude tegemine läbi G2A Pay teenusepakkuja, (i) G2A Pay teenusepakkuja privaatsuspoliitika rakendub kõikidele maksetele ning need tuleks enne igat ostu läbi vaadata ja (ii) G2A Pay teenusepakkuja Tagasimakse poliitika rakendub kõikidele masketele, juhul kui ei ole teistmoodi teavitatud vastava edasimüüja poolt ostjale. Lisaks kindlate toodete ostmine võib vajada ostjal nõustuda ühe või rohkema Lõppkasutaja litsentsi lepinguga (või „EULA“), mis võib sisaldada lisatingimusi, mis on seatud toote edasimüüja poolt, mitte Meie või G2A Pay teenusepakkuja poolt. Te olete seotud iga EULA-ga, millega te nõustute.

Meie ja/või üksused, kes müüvad meie veebilehel tooteid , kasutades G2A Pay teenuseid, on otseselt vastutavad nende toodete garantii, hoolduse, või toote toeteenuse eest. Meie ja/või üksused, kes müüvad meie veebilehel tooteid on otseselt vastutavad tellimuste eest, mis on seotud täitmisega ning EULA-de eest, mis on jõustunud Lõppkasutajaga. G2A Pay teenusepakkuja on otseselt vastutav teie makse töötlemise eest.

Teie olete vastutav iga tasu, maksu või muude kulude eest, mis on seotud teie toodete ostmise ja tarnimisega, mille kulud tekivad teie suhtest makse teenusepakkujaga või kohustuste ja maksude eest teie kohaliku tolliametniku või teiste reguleerivate asutuste poolt.

Klienditeeninduse päringute ja vaidluste jaoks võite võtta meiega ühendust meili teel[email protected]

Küsimused, mis on seotud maksetega, mis on tehtud läbi G2A Pay teenusepakkujaga, peaks olema suunatud aadressile[email protected].

Kus võimalik, me teeme koostööd Teie ja/või iga kasutajaga, kes müüb meie veebilehel, et lahendada kõiki vaidlusi, mis tekkisid ostu tõttu.

 

SEKTSIOON 20 - Skrill & NetellerGo! Teenused

Kõik läbi NETELLERGO! Ja Skrilli tehtud makseid töötleb HRK Distribution LLC.

SEKTSIOON 21 - KONTAKTINFORMATSIOON

Teenusetingimuse kohta olevad küsimused tuleks meile saata aadressil [email protected]

 

Ettevõtte andmed:

HRKdistribution OÜ

Kai tn 1, Kesklinn, Tallinn, Harjumaa, 10111, Eesti

Registreerimise nr: 14160799

 

 

ÜLEVAADE

Seda veebilehte juhib HRK Game. Läbi terve lehe me kasutame termineid nagu „meie“, „meil“ ja „meie“ ning see viitab HRK Game-ile. HRK Game pakub seda veebilehte, kaasa arvatud kogu informatsiooni, tööriistu ja teenuseid, mis on teie jaoks sellel lehel saadaval, mis on tingitud teie nõusolekust kõikidele tingimustele, olukordadele, poliitikatele ja teavitustele.

Külastades meie lehte ja/või ostes meil midagi, te osalete meie „teenustes“ ja nõustute järgmiste tingimuste („Teenusetingimused, „Tingimused“), kaasa arvatud lisatingimused ning poliitikad, millele on viidatud siin ja/või saadaval lingil. Need teenusetingimused rakenduvad selle lehe kõikidele kasutajatele, kaasa arvatud need, kes on sirvijad, pakkujad, kliendid, müüjad ja/või sisutoetajad. 

Palun lugege neid teenusetingimusi hoolikult enne meie veebilehe kasutamist. Minnes või kasutades meie lehe osa te nõustute nende teenusetingimustega. Kui te ei nõustu kõikide tingimustega, siis te ei või veebilehte ega teenuseid kasutada. Kui neid teenusetingimusi peetakse pakkumiseks, siis nõustumine on piiratud nende teenusetingimusteni.

Kõikidele uutele funktsioonidele või tööriistadele, mida poodi lisatakse, hakkavad kehtima teenusetingimused. Te saate sellel lehel vaadata kõige uuemat teenusetingimuste versiooni. Me hoiame endale õiguse uuendada, muuta või välja vahetada selle teenusetingimuse igat osa, postitades uuendused ja/või muudatused meie veebilehele. Teie vastutusel on kontrollida muudatusi meie lehelt. Teie jätkuv veebilehe kasutamine, järgnedes muudatustele tähendab nende muudatusega nõustumist.

SEKTSIOON 1 - HRK Game tingimused

Nõustudes nende teenusetingimustega te kinnitate, et olete oma riigi seaduste järgi vähemalt täiskasvanud isik või teie olete täpselt täiskasvanut ning te olete andnud meile nõusoleku, et kasutate seda lehte.

Te ei või kasutada meie tooteid illegaalsel või volitamata viisil ning te ei või selle teenuse piires rikkuda oma piirkonna seadusi (kaasa arvatud autoriõiguse seadust).

Te ei või edastada usse ega viiruseid või hävitusliku sisuga koodi.

Tingimuste rikkumine põhjustab teie teenuste lõpetamise.

SEKTSIOON 2 - ÜLDTINGIMUSED

Me hoiame endale õiguse keelduda teenusepakkumisest kõigile ükskõik mis põhjusel.

Te mõistate, et teie sisu (välja arvatud krediitkaardi informatsioon) saadetakse krüpteerimata viisil ning sisaldab (a) edastusi läbi erinevate võrkude; ja (b) muudatusi, et vastata võrkude või seadete ühendamise tehnilistele nõuetele. Krediitkaardi informatsioon on alati üle võrkude saatmisel krüpteeritud.

Te nõustute mitte uuesti looma, kopeerima, müüma või ära kasutama teenuse osi, teenuse kasutamist või teenuse ligipääsu või ühendust, mille kaudu teenust pakutakse, ilma meilt eelneva kirjaliku loata.

Selle lepingu pealkirjad on sisestatud ainult mugavuseks ning need ei piira ega mõjuta neid tingimusi.

SEKTSIOON 3 - TÄPSUS, TÄIELIKKUS JA INFORMATSIOONI ÕIGEAEGSUS

Me ei vastuta kui sellel lehel saadavaks tehtud informatsioon ei ole täpne, täielik või uuendatud. Sellel lehel antud materjal on ainult üldinformatsiooniks ning sellele ei tohiks tugineda või seda kasutada ainsa baasina otsuste tegemisel ilma täpsema, täielikuma ja ajastatud informatsiooni lugemist. Igasugune usaldus sellele materjalile on teie enda riisikol.

See lehekülg võib sisaldada kindlat ajaloolist informatsiooni. Ajalooline informatsioon pole ajakohane ja on siin ainult viitamiseks. Me hoiame endale õiguse muuta selle lehe sisu igal ajal, aga meil ei ole kohustust uuendada oma lehel olevat informatsiooni. Te nõustute, et teie vastutusel on jälgida meie lehe muudatusi.

SEKTSIOON 4 - TEENUSE JA HINDADE MUUDATUSED

Meie toodete hinnad on muutuvad ning need võivad muutuda ilma teavituseta.

Me hoiame endale õiguse igal ajal muuta või lõpetada teenuse (või selle osa) ilma teavitamata.

Meid ei peeta vastutavaks teie või mõne teise kolmanda osapoole eest, kui teeme muudatusi, muudame hinda, peatame teenuse.

SEKTSIOON 5 - TOOTED VÕI TEENUSED

Kindlad tooted või teenused võivad olla saadaval eksklusiivselt läbi veebilehe. Nendel toodetel või teenustel võivad olla piiratud kogused ning neid on võimalik tagastada või vahetada ainult vastavalt meie Tagasimakse poliitikale.

Me oleme pingutanud, et näidata meie poes olevate toodete värve ja pilte nii täpselt kui võimalik. Me ei garanteeri, et teie arvuti monitor näitab õiget värvi.

Me hoiame õiguse, kuid ei ole kohustatud, piirama meie toodete või teenuste müümist inimesele, geograafilisele regioonile või piirkonnale. Me võime kasutada seda õigust juhtumi põhjal. Me hoiame endale õiguse piirata iga toote või teenuse, mida me pakume, kogust. Kõik toodete kirjelduse või hinnad võivad igal ajal ilma teavitamata muutuda. Me hoiame endale õiguse lõpetada igasuguse toote igal ajal pakkumise. Sellel lehel tehtud iga pakkumine iga toote või teenuse eest on vajaadusel kehtetu.

Me ei garanteeri, et igasuguse toote, teenuse, informatsiooni või muu ostetud materjali kvaliteet vastab teie ootustele või teenuse iga viga parandatakse.

SEKTSIOON 6 - ARVE TÄPSUS JA KONTOINFORMATSIOON

Me hoiame endale õiguse keelduda teie poolt tehtud tellimusest. Me võime omal äranägemisel piirata või tühistada ostetud kogused inimese, majapidamise või tellimuse kohta. Need piirangud võivad sisaldada tellimusi, mis on tehtud sama kliendi konto, sama krediitkaardi ja/või tellimuse kohta, millel on sama arve ja/või saatmisaadress. Juhul kui me teeme muudatusi või tühistame tellimuse, siis me võime proovida teid teavitada, võttes ühendust e-posti ja/või arveaadressi/telefoninumbri kaudu, mis oli esitatud tellimuses. Me hoiame endale õiguse piirata või keelata tellimused, mis meie äranägemise järgi, on tehtud müüjate, edasimüüjate või jagajate poolt.

Te nõustute pakkuma ajakohast, täielikku ja täpset ostu ja kasutaja informatsiooni kõikide meie poe ostude puhul. Te nõustute kiiresti uuendama oma kontot ja muud informatsiooni, kaasa arvatud e-posti aadressi ja krediitkaardi numbreid ja aegumiskuupäevi, et me saaksime teie ülekande vastu võtta ja vajadusel ühendust võtta.

Lisainformatsiooniks palun vaadake meie Tagasimakse poliitikat.

SEKTSIOON 7 - VALIKULISED TÖÖRIISTAD

Me võime anda teile ligipääsu kolmandate osapoolte tööriistadele, mida me ei jälgi ning mille üle meil pole kontrolli.

Te teadvustate ning nõustute, et me pakume ligipääsu sellistele tööriistadele „nagu need on“ ja „nagu saadaval“ ilma garantiita, esitlusteta või tingimustega ning ilma kinnituseta. Meil pole mingit vastutust, mis tekib valikuliste kolmandate osapoolte tööriista kasutamisest.

Kui kasutate läbi selle lehe pakutud valikulisi tööriistu, siis see on teie enda riisikol ja valikul ning te peaksite tagama, et te tunnete ja nõustute tingimustega, mis nendel tööriistadel on.

Me võime, ka tulevikus, pakkuda uusi teenuseid ja/või funktsioone läbi veebilehe (kaasa arvatud, uute tööriistade väljalase ja ressursid). Sellistele uutele funktsioonidele ja/või teenustele kehtivad teenusetingimused.

SEKTSIOON 8 - KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID

Kindel sisu, tooted ja teenused, mis on saadaval läbi meie teenuse võib sisaldada materjale kolmandatelt osapooltelt.

Kolmandate osapoolte lingid võivad suunata teid kolmandate osapoolte veebilehtedele, mis pole meiega seotud. Me pole vastutavad sisu uurimise või hindamise ja täpsuse üle ning me ei garanteeri ega võta vastutust kolmandate osapoolte materjalide või veebilehtede üle või teiste kolmandate osapoolte materjalide, toodete või teenuste üle.

Me ei ole vastutavad kahju eest seoses toodete, teenuste, ressurside, sisu või mõne muu tehingu eest, mis on tehtud ühenduses teise kolmandate osapoolte veebilehtedega. Palun vaadake hoolikalt kolmandate osapoolte poliitikaid ja teenuseid ning tehke kindlaks, et te mõistate neid enne kui teete nendega tehingu. Kolmandate osapoolte toodete kaebused, hagid, mured või küsimused tuleks suunata kolmanda osapoole poole.

SEKTSIOON 9 - KASUTAJA KOMMENTAARID, TAGASISIDE JA MUUD PÄRINGUD

Kui meie soovil saadate te kindlat esitusi (näiteks võistluse osalejad) või ilma meilt saadud päringuta saadate loomingulisi ideid, soovitusi, ettepanekuid, plaane või muid materjale, kas interneti, e-posti, postkontori või muul viisil, siis te nõustute, et me võime igal ajal ilma piiranguta muuta, kopeerida, avaldada, jagada, tõlkida ja muul viisil kasutada kommentaare, mis te meile jätate. Meil ei ole mingeid kohustusi (1) hoida kommentaare konfidentsiaalselt; (2) maksta kommentaaride eest kompensatsiooni või (3) vastata kommentaaridele.

Me võime, aga pole mingit kohustust, jälgida, muuta või eemaldada sisu, mis on meie arust ebaseaduslik, ründav, ähvardav, laimav, pornograafiline, nilbe või muudmoodi ebasobiv või kui see rikub iga osapoole intellektuaalset vara või neid teenusetingimusi.

Te nõustute, et teie kommentaarid ei riku iga kolmanda osapoole õiguseid, kaasa arvatud autoriõigust, kaubamärki, privaatsust, iseloomu või muud isiklikku või varalisi õigusi. Te lisaks nõustute, et teie kommentaar ei sisalda laimavaid või ebaseaduslikke, solvavaid või nilbeid materjale või ei sisalda arvutiviirust või muud pahavara, mis võib mõjutada Teenuse või muu veebilehega seonduva töötegevust. Te ei või kasutada valet e-posti aadressi, ei või teeselda kedagi teist või eksitada meid või kolmandaid osapooli kommentaari päritoluga. Te olete ainuüksi vastutav teiepoolt tehtud kommentaaride ja nende täpsuse eest. Me ei võta vastutust ega vastuta kommentaaride eest, mis on tehtud teie või kolmandate osapoolte eest.

SEKTSIOON 10 - ISIKLIK INFORMATSIOON

Teie isikliku informatsiooni esitamine läbi poe on reguleeritud meie privaatsuspoliitikaga. Meie Privaatsuspoliitika vaatamiseks.

SEKTSIOON 11 - VEAD, EBATÄPSUSED JA PUUDUSED

Vahetevahel võib meie lehel või teenustes olla informatsiooni, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või puudusi, mis võivad olla seotud tootekirjeldustega, hindadega, reklaamimisega, pakkumistega, toote postikuludega, transpordiajaga ja saadavusega. Me hoiame endale õiguse ilma eelneva teatamiseta parandada vigu, ebatäpsusi ja puudusi ning uuendada informatsiooni või tühistada tellimusi, kui Teenuse informatsiooni või seotud veebileht on sel ajal ebatäpne (kaasa arvatud pärast tellimuse esitamist).

Meil ei ole mingit kohustust uuendada, parandada või täpsustada Teenuse või muudel seotud lehtedel olevat informatsiooni, kaasa arvatud ja mitte piiratud, hinnainformatsioon, välja arvatud seaduses nõutud juhtudel. Mitte ühtegi uuendust või värskendamise kuupäeva, mida rakendatakse Teenuses või seotud veebilehel, ei tohiks võtta märgina, et kogu Teenuse või muudel seotud lehtedel olev informatsioon on muudetud või uuendatud.

SEKTSIOON 12 - KEELATUD KASUTUSED

Lisaks teistele keeldudele, nagu kirjeldatud Teenusetingimustes, on teil keelatud kasutada seda veebilehte või selle sisu: (A) ebaseaduslikul viisil; (b) paluda teistel teha või osaleda ebaseaduslikes tegevustes; (c) rikkuda rahvuslikke, föderaalseid, piirkondlike või riiklike õigusakte, reegleid, seaduseid või kohalikku korraldust; (d) rikkuda või rüvetada meie või teiste intellektuaalse vara õiguseid; (e) ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, süüdistada, laimata, mustata, hirmutada või diskrimineerida teisi, põhinedes nende sool, seksuaalsel orientatsioonil, usul, rahvusel, rassil, vanusel, riiklikul päritolul või puudel; (f) esitada valet või eksitavat informatsiooni; (g) üleslaadida või saata viiruseid või muut tüüpi pahatahtliku koodi, mida võidakse kasutada viisil, mis mõjutab Teenuse või seotud veebilehtede, teiste veebilehtede või Interneti funktsionaalsust või töötegevust; (h) koguda või jälgida teiste isiklikku informatsiooni; (i) spämmida, andmepüügitseda, tegeleda internetipettusega, insenerirünnakuga, ämblikud, robotiprogrammi kasutada või SEO spämmida; (j) nilbel või ebamoraalsel eesmärgil; või (k) segada vahele või hoida ära Teenuse või seotud lehtede, teiste veebilehtede ja Interneti turvafunktsioonidele. Me hoiame endale õiguse lõpetada teil Teenuse või seotud veebilehtede kasutamine, kui rikute keelatud kasutamise punkti.

SEKTSIOON 13 - GARANTII KEELDUMINE; VASTUTUSE PIIRAMINE

Me ei garanteeri, väida ega anna garantiid, et teenuse kasutamist segatakse ajalisel, turvalisel või veavabal viisil.

Me ei garanteeri, et teenuse kasutamisest saadud tulemused on täpsed ja usaldusväärsed.

Te nõustute, et aeg-ajalt võime eemaldada teenuse määramata ajaperioodiks või tühistada teenuse igal ajal, ilma teile teavitamata.

Te selgesõnaliselt nõustute, et teenuse kasutamine või võimetus teenust kasutada on teie enda riisikol. Teenus ja kõik selle tooted ja teenused, mis teile pakutakse, on (välja arvatud meie selgesõnalisest vastusest) „nii nagu on“, ilma esilduseta, garantiideta ja tingimusteta, kui me pole eeldatavalt seda väitnud, kaasa arvatud eeldatav garantii või kaubeldavuse tingimused, kauba kvaliteet, sobivus kindla eesmärgiga, vastupidavus, tootenimi ja rikkumine.

Mitte mingil juhul HRK Game, meie juhid, töötajad, partnerid, agendid, töövõtjad, internid, edasimüüjad, teenusepakkujad ja litsentsiandjad pole vastutavad vigastuse, kahju, hagi või otsese, kaudse, juhusliku, karistatava, erilise või tuleneva kahjustuse eest, kaasa arvatud kasumi kaotus, kaotatud tulu, kaotatud säästud, andmekadu, asenduskulud või muu sarnane kahju, vahet pole kas põhinedes lepingule, süüteole (kaasa arvatud hooletus), rangele vastutusele või muul juhul, mis võib tekkida teenuse või muu toote kasutamisel või muudel juhtudel, mis on seotud teenuse või toote kasutamisega, kaasa arvatud, aga mitte lõplikult, sisu vead või puudused või igasugune kadu või kahjustus, mis tekkis teenuse või sisu (või toote) kasutamisest, mis tehti saadavaks teenuse kaudu, isegi kui nende võimalusest on teavitatud. Sest mõned riigid või piirkonnad ei luba välistamist või vastutuse piirangut tuleneva või juhusliku kahju eest, sellistes riikides või piirkondades meie vastutavus on piiratud maksimaalses ulatuses vastavalt seadusele.

SEKTSIOON 14 - HÜVITIS

Te nõustute hüvitama, kaitsma ja hoida kahjutuna HRK Game’i ja meie juhtfirmat, tütarettevõtteid, partnereid, ametnikke, juhte, agente, töövõtjaid, litsentsiandjaid, teenusepakkujaid, alltöövõtjaid, interne ja töötajaid kõikidest hagidest ja nõuetest, kaasa arvatud mõistlikud juristi tasud, mis on tehtud kolmandate osapoolte tõttu või tulenevalt nende teenusetingimuste või dokumentide rikkumisest või teiepoolne kolmandate osapoolte seaduse rikkumine.

SEKTSIOON 15 - ERALDATAVUS

Sellisel juhul kui nende teenuste tingimused on ebaseaduslikud, tühistatud või täitmata, siis sellised tingimusi tuleb ikka täita kuni seaduse poolt lubatud ulatuses ning täitmata osa loetakse nendest teenusetingimustest eraldatuks ja selline otsus ei mõjuta teiste allesjäänud tingimuste kehtivust ja täitmist.

SEKTSIOON 16 - LÕPETAMINE

Osapoolte kohustused ja vastutused, mis juhtusid enne lõpetamiskuupäeva jäävad alles pärast selle lepingu lõpetamist.

Need teenusetingimused kehtivad kuni see lõpetatakse meie või teie poolt. Te võite lõpetada need teenusetingimused igal ajal, teavitades meid, et te ei soovi enam meie Teenust kasutada või kui te lõpetate meie lehe kasutamise.

Kui meie otsusel te ebaõnnestute või me kahtlustame, et te ebaõnnestusite vastama teenusetingimustega, siis võime selle lepingu ilma teavituseta igal ajal üles öelda ning te jääte vastutavaks kõikides summades kuni lepingu lõpetamiseni: ja/või vastavalt võime keelata ligipääsu meie Teenusele (või selle osale).

SEKTSIOON 17 - KOGU LEPING

Meiepoolne nende teenusetingimuste kasutamine või tingimuste täitmine ei loobu õigusest ega tingimustest.

Need teenusetingimused ja kõik poliitikad või tegevusreeglid, mis on meie lehel postitatud või vastavalt Teenusele kehtib kogu lepingule ja meievaheline mõistmine ning teiepoolne Teenuse kasutamine, mis ületab kõik eelnevad või samaaegsed lepingud, suhtlused ja pakkumised meie vahel, vahet pole kas suulised või kirjalikud (kaasa arvatud, aga mitte täielikult, kõik eelnevad teenusetingimuste versioonid).

Kõik ebaselgused teenusetingimuste tõlgendamisel ei saa tõlgendada koostaja poole vastu.

SEKTSIOON 18 - MUUDATUSED TEENUSETINGIMUSTELE

Te saate sellel lehel igal ajal vaadata teenusetingimuste praegust versiooni.

Me hoiame endale õiguse uuendada, muuta või välja vahetada neid teenusetingimusi, postitades uuendusi ja muudatusi meie veebilehele. Teie vastutusel on kontrollida veebilehelt muudatusi. Teie jätkuv veebilehe või Teenuse kasutamine, järgnedes nende teenusetingimuste muudatuste postitustele, tähendab muudatustega nõustumist.

SEKTSIOON 19 - G2A PAY Teenused

Kui te kasutate G2A Pay teenused, mida pakub G2A.COM Limited (edaspidi „G2A Pay teenusepakkuja“), et osta meie veebilehelt, siis ostu vastutus edastatakse kõigepealt G2A.COM Limited ettevõttele ning siis see saadetakse teile. G2A Pay teenusepakkuja võtab peamise vastutuse, koos meie abiga, makse ja maksega seotud klienditoele. Tingimused G2A teenusepakkuja ja klientide vahel, kes kasutavad G2A Pay teenuseid, on reguleeritud erinevate lepingutega ning need ei kuulu selle veebilehe Tingimuste hulka.

Austusega klientide vastu, kõikide ostude tegemine läbi G2A Pay teenusepakkuja, (i) G2A Pay teenusepakkuja privaatsuspoliitika rakendub kõikidele maksetele ning need tuleks enne igat ostu läbi vaadata ja (ii) G2A Pay teenusepakkuja Tagasimakse poliitika rakendub kõikidele masketele, juhul kui ei ole teistmoodi teavitatud vastava edasimüüja poolt ostjale. Lisaks kindlate toodete ostmine võib vajada ostjal nõustuda ühe või rohkema Lõppkasutaja litsentsi lepinguga (või „EULA“), mis võib sisaldada lisatingimusi, mis on seatud toote edasimüüja poolt, mitte Meie või G2A Pay teenusepakkuja poolt. Te olete seotud iga EULA-ga, millega te nõustute.

Meie ja/või üksused, kes müüvad meie veebilehel tooteid , kasutades G2A Pay teenuseid, on otseselt vastutavad nende toodete garantii, hoolduse, või toote toeteenuse eest. Meie ja/või üksused, kes müüvad meie veebilehel tooteid on otseselt vastutavad tellimuste eest, mis on seotud täitmisega ning EULA-de eest, mis on jõustunud Lõppkasutajaga. G2A Pay teenusepakkuja on otseselt vastutav teie makse töötlemise eest.

Teie olete vastutav iga tasu, maksu või muude kulude eest, mis on seotud teie toodete ostmise ja tarnimisega, mille kulud tekivad teie suhtest makse teenusepakkujaga või kohustuste ja maksude eest teie kohaliku tolliametniku või teiste reguleerivate asutuste poolt.

Klienditeeninduse päringute ja vaidluste jaoks võite võtta meiega ühendust meili teel[email protected]

Küsimused, mis on seotud maksetega, mis on tehtud läbi G2A Pay teenusepakkujaga, peaks olema suunatud aadressile[email protected].

Kus võimalik, me teeme koostööd Teie ja/või iga kasutajaga, kes müüb meie veebilehel, et lahendada kõiki vaidlusi, mis tekkisid ostu tõttu.

 

SEKTSIOON 20 - Skrill & NetellerGo! Teenused

Kõik läbi NETELLERGO! Ja Skrilli tehtud makseid töötleb HRK Distribution LLC.

SEKTSIOON 21 - KONTAKTINFORMATSIOON

Teenusetingimuse kohta olevad küsimused tuleks meile saata aadressil [email protected]

 

Ettevõtte andmed:

HRKdistribution OÜ

Kai tn 1, Kesklinn, Tallinn, Harjumaa, 10111, Eesti

Registreerimise nr: 14160799