Warunki Korzystania z Serwisu

WARUNKI OGÓLNE

 

Strona hrkgame.com jest obsługiwana przez HRK Game. Określenia "my", "nas" i "nasz(e/a)" odnoszą się do HRK Game. HRK Game oferuje tę stronę, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem akceptacji regulaminu, wszystkich zasad i uwag, o których tutaj mowa.

 

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas wyrażasz zgodę na poniższe warunki ("Warunki Korzystania z Serwisu", "Warunki"), w tym na dodatkowe warunki, zasady i uwagi zawarte w tym dokumencie i/lub dostępne przez hiperlink. Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu dotyczą wszystkich użytkowników serwisu, w tym także przeglądarek, dostawców, klientów, sprzedawców i/lub twórców treści.

 

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu przed przeglądaniem naszej strony internetowej lub skorzystaniem z niej. Poprzez przeglądanie lub korzystanie z jakiejkolwiek części serwisu zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi Warunkami niniejszej umowy, nie możesz mieć dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli te Warunki są uznawane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu.

 

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodawane do bieżącego sklepu również podlegają Warunkom Korzystania z Serwisu. Na tej stronie możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków Korzystania z Serwisu. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków inną wersją, poprzez zamieszczenie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzanie tej strony co jakiś czas i zapoznanie się ze zmianami. Dalsze korzystanie z serwisu lub przeglądanie strony po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

 

SEKCJA 1 – Warunki HRK Game

 

Zgadzając się na niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu, oświadczasz, że jesteś pełnoletni lub jesteś pełnoletni i wyraziłeś zgodę, aby którykolwiek z Twoich nieletnich podopiecznych korzystał z tej strony.

 

Nie wolno używać naszych produktów do celów nielegalnych lub niedozwolonych, ani też, w ramach korzystania z Serwisu, naruszać jakiekolwiek prawa obowiązujące w Twojej jurysdykcji (w tym prawa autorskie).

 

Nie wolno przekazywać żadnych robaków, wirusów ani kodu niszczącego.

 

Naruszenie lub złamanie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

 

SEKCJA 2 – OGÓLNE ZASADY

 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy usługi każdemu z jakiegokolwiek powodu w dowolnym momencie.

 

Rozumiesz, że umieszczana przez Ciebie treść (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) może być przesyłana niezaszyfrowana i obejmuje (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania i przystosowania do wymagań technicznych sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania poprzez sieć.

 

Użytkownik zgadza się nie odtwarzać, nie duplikować, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Serwisu, lub korzystać z Serwisu, lub mieć do niego dostęp oraz do jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy HRK Game.

 

Nagłówki użyte w tej umowie zostały użyte tylko dla wygody i nie ograniczają ani nie wpływają na niniejsze Warunki.

 

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I WZÓR INFORMACJI

 

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli udostępnione na tej stronie informacje nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiał na tej stronie stanowi jedynie ogólną informację i nie powinien być wykorzystywany jako jedyna przesłanka do podejmowania decyzji bez sprawdzenia podstawowych, bardziej dokładnych, bardziej kompletnych lub bardziej terminowych źródeł informacji. Poleganie wyłącznie na materiałach zawartych na tej stronie podejmowane jest na własne ryzyko.

 

Ta strona może zawierać pewne historyczne informacje. Informacje historyczne nie są aktualne i są udostępnione tylko w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie musimy aktualizować żadnych informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że na Tobie spoczywa obowiązek monitorowania zmian na naszej stronie.

 

SEKCJA 4 – MODYFIKACJE USŁUG I CEN

 

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zakończenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części) w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

 

SEKCJA 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI

 

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają refundacji lub wymianie tylko zgodnie z Polityką Zwrotów.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby możliwie jak najdokładniej przedstawić kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy jednak zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru na monitorze użytkownika będzie poprawne.

 

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa indywidualnie. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, według naszego uznania. W każdej chwili zastrzegamy sobie prawo do zakończenia oferty dotyczącej dowolnego produktu. Jakakolwiek oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługa wykonana na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.

 

Nie gwarantujemy, że jakość produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskiwanych przez Państwa będzie spełniać Państwa oczekiwania lub że wszelkie błędy dotyczące Usług zostaną poprawione.

 

SEKCJA 6 – DOKŁADNOŚĆ WYCIĄGÓW I INFORMACJI O KONCIE

 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia dowolnego zamówienia. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku dokonania zmiany lub anulowania zamówienia możemy spróbować powiadomić Cię, wysyłając wiadomość na adres e-mail i/lub adres rozliczeniowy/numer telefonu podany w momencie złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego osądu wydają się umieszczane przez sprzedawców, pośredników sprzedaży lub dystrybutorów.

 

Zgadzasz się przekazać bieżące, kompletne i dokładne informacje o zakupach oraz koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na bezzwłoczną aktualizację informacji dotyczących konta oraz innych informacji, w tym adresu e-mail, numeru daty ważności karty kredytowej, abyśmy mogli zrealizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

 

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką Zwrotów.

 

SEKCJA 7 – OPCJONALNE NARZĘDZIA

 

Możemy zapewnić Państwu dostęp do narzędzi innych firm, których nie monitorujemy, nad którymi nie mamy żadnej kontroli ani nie posiadamy wkładu.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi w formie "w jakiej są" i "w jakiej są dostępne" bez jakichkolwiek gwarancji, oświadczeń lub jakiegokolwiek rodzaju warunków oraz bez żadnej aprobaty. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za korzystanie z opcjonalnych narzędzi innych firm.

 

Jakiekolwiek użycie przez użytkownika opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem naszej strony jest według uznania i na ryzyko użytkownika. Wcześniej należy się upewnić, że znasz i akceptujesz warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego dostawcę (dostawców).

 

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i / lub funkcje za pośrednictwem naszej strony internetowej (w tym udostępnienie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i lub usługi będą podlegać tym Warunkom Korzystania z Serwisu.

 

SEKCJA 8 – LINKI DO STRON TRZECICH

 

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

 

Linki zewnętrzne na tej stronie mogą kierować Cię na strony internetowe firm trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za sprawdzenie lub ocenę treści lub dokładności, a także nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku ze stronami internetowymi stron trzecich. Dokładnie przeanalizuj zasady i praktyki osób trzecich i upewnij się, że je zrozumiałeś przed rozpoczęciem jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów innych firm powinny być kierowane do osób trzecich.

 

SEKCJA 9 – KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, INFORMACJA ZWROTNA I INNE ZGŁOSZENIA

 

Jeśli, na nasze żądanie, wyślesz określone konkretne zgłoszenia (np. wpisy konkursowe) lub bez naszej prośby wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, zarówno online, pocztą elektroniczną, pocztą, jak i innymi drogami (łącznie "komentarze") zgadzasz się, że możemy w każdej chwili bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do utrzymywania komentarzy w tajemnicy; 2) zapłacenia odszkodowania za jakiekolwiek uwagi, lub (3) odpowiedzi na jakiekolwiek uwagi.

 

Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania, edytowania lub usuwania treści, które uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, groźby, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób sprzeczne lub naruszające własność intelektualną lub niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu.

 

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie naruszą praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto użytkownik zgadza się, że komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów oraz że nie będą zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub powiązanej strony. Nie wolno używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego lub w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za uwagi przesłane przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

 

SEKCJA 10 – DANE OSOBOWE

 

Przekazywanie danych osobowych przez sklep podlega naszej Polityce Prywatności. Wyświetl naszą Politykę Prywatności.

 

 

SEKCJA 11 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I ZANIEDBANIA

 

Czasami na naszej stronie lub w Usługach mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub zaniedbania związane z opisami produktów, cenami, promocjami, ofertami, kosztami wysyłki produktów, czasem tranzytu i dostępnością. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania błędów, nieścisłości lub zaniedbań, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia), jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek stronie internetowej są niedokładne.

 

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, poprawiania lub objaśniania informacji zawartych w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym dotyczących informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia odnosząca się do Serwisu lub którejkolwiek z powiązanych stron nie powinna być rozpatrywana jako data modyfikacji lub aktualizacji Serwisu lub którejkolwiek z powiązanych stron.

 

SEKCJA 12 – NIEDOZWOLONE SPOSOBY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

Poza innymi zakazami określonymi w Warunkach Korzystania z Serwisu zabronione jest korzystanie z tej strony lub jej zawartości w przypadku: a) celu niezgodnego z prawem; b) zachęcania innych do wykonywania lub uczestnictwa w czynach niezgodnych z prawem; (c) naruszenia międzynarodowych, federalnych, regionalnych lub stanowych przepisów, zasad, prawodawstwa lub lokalnych rozporządzeń; (d) ingerowania w lub naruszenia naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; e) nękania, nadużycia, zniewagi, szkody, zniesławienia, oszczerstwa, pogardy, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; f) składania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; g) przesyłania lub przekazywania wirusów lub innych złośliwych kodów, które będą lub mogą być wykorzystywane w jakikolwiek sposób, który wpływa na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub powiązanych z nim stron internetowych, innych stron internetowych lub Internetu; h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych osób trzecich; (i) spamu, phishingu, pharmingu, robotów internetowych lub scrapingu; j) jakiegokolwiek nieprzyzwoitego lub niemoralnego celu; lub (k) ingerencji w lub obejścia zabezpieczeń Serwisu lub związanych z nim stron internetowych, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia korzystania z Serwisu lub powiązanej strony za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

 

SEKCJA 13 - ZASADY GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub bezbłędne.

 

Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane dzięki korzystaniu z naszych usług będą dokładne lub wiarygodne.

 

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub bez uprzedzenia anulować usługę w dowolnym momencie.

 

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z tej usługi lub jej niezdolność do użytkowania jest na swoje własne ryzyko. Serwis i wszystkie produkty i usługi świadczone za pośrednictwem tego serwisu (oprócz wyraźnie określonych przez nas usług) są udostępniane do Twojego użytku "takimi, jakie są" i "takimi, jakie są dostępne”, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji czy warunków jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych jak i domniemanych, włączając wszystkie domniemane gwarancje lub warunki handlowe, jakość handlową, przydatność do określonego celu, trwałość, tytuł i nienaruszalność.

 

W żadnym wypadku HRK Game, nasi dyrektorzy, menedżerowie, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, dostawcy usług lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wynikowe szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym za utracone zyski, utracone dochody, utratę danych, kosztów zastępczych lub inne podobne szkody,  czy to w oparciu o umowę, delikt (w tym zaniedbanie), odpowiedzialność obiektywną, wynikającą z korzystania z jakiejkolwiek usługi lub produktów nabytych za pośrednictwem serwisu lub z innych roszczeń w jakikolwiek sposób związanych z użytkowaniem serwisu lub jakiegokolwiek produktu, w tym np. ze wszelkich błędów lub braków w jakiejkolwiek treści, lub wszelkich strat lub uszkodzeń jakiegokolwiek rodzaju powstałych w wyniku korzystania z serwisu lub jakiejkolwiek zawartości (lub produktu) zamieszczonego, przekazanego lub udostępnionego w inny sposób za pośrednictwem serwisu, nawet jeśli powiadomiono o możliwość ich wystąpienia. Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wykluczenie lub ograniczenie odpowiedzialności za wynikowe lub przypadkowe szkody, w takich stanach lub jurysdykcjach, nasza odpowiedzialność ogranicza się do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

 

SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE

 

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i nie wyrządzać szkody HRK Games oraz naszym filiom, oddziałom, partnerom, menedżerom, dyrektorom, agentom, wykonawcom, licencjobiorcom, usługodawcom, podwykonawcom, dostawcom, stażystom i pracownikom, przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym przed uzasadnionymi opłatami prawników, które zostały wygenerowane przez osoby trzecie z powodu naruszenia niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu lub dokumentów włączonych przez odniesienie lub naruszenia praw przez użytkownika lub praw osób trzecich.

 

SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆ

 

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu zostaną uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienia takie będą jednak egzekwowane w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonywalna zostanie uznana za wyłączoną z niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu, takie określenie nie wpływa na ważność i wykonalność innych pozostałych postanowień.

 

SEKCJA 16 – ZAKOŃCZENIE UMOWY

 

Obowiązki i zobowiązania stron poniesione przed dniem rozwiązania umowy zachowują ważność także po rozwiązaniu niniejszej umowy.

 

Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu są wiążące, dopóki nie zostaną wypowiedziane przez nas lub użytkownika. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu w dowolnym momencie, informując nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub przestaje korzystać z naszej strony.

 

Jeśli według naszego osądu użytkownik nie przestrzegał lub podejrzewamy, że nie przestrzegał warunków lub postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Korzystania z Serwisu, zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, a użytkownik będzie zobowiązany do uregulowania wszelkich należności do daty zakończenia umowy; i/lub może stracić dostęp do naszego Serwisu (lub jakiejkolwiek jego części).

 

SEKCJA 17 – CAŁOŚĆ UMOWY

 

Niedopatrzenia w wykonywaniu lub egzekwowaniu jakichkolwiek praw lub postanowień wynikających z niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

 

Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu oraz wszelkie zasady lub zasady działania publikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Serwisu stanowią całość porozumienia stron i regulują korzystanie z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemnie, pomiędzy stronami (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków Korzystania z Serwisu).

 

Wszelkie niejednoznaczności w interpretacji niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu nie będą interpretowane przeciw stronie sporządzającej.

 

SEKCJA 18 – ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA Z SERWISU

 

Na tej stronie zawsze możesz sprawdzić najnowszą wersję Warunków Korzystania z Serwisu.

 

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu, poprzez zamieszczenie aktualizacji i zmian na naszej stronie. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony lub Usług po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach Korzystania z Serwisu oznacza akceptację tych zmian.

 

SEKCJA 19 – Usługi G2A PAY

 

Jeśli korzystasz z usług G2A Pay dostarczanych przez firmę G2A.COM Limited (zwaną dalej "dostawcą usług płatniczych G2A"), w celu dokonania zakupu na naszej stronie internetowej, odpowiedzialność za zakup zostanie najpierw przeniesiona na firmę G2A.COM Limited przed jej dostarczeniem do Ciebie. Dostawca usług płatniczych G2A przejmuje główną odpowiedzialność za obsługę klientów i płatności. Warunki między dostawcą usług płatniczych G2A a klientami, którzy korzystają z usług z G2A Pay, są regulowane przez osobne umowy i nie podlegają Warunkom umieszczonym na tej stronie.

 

W odniesieniu do klientów dokonujących zakupów za pośrednictwem systemu płatności G2A (i) Polityka Prywatności dostawcy usług płatniczych G2A będzie miała zastosowanie do wszystkich płatności i powinna zostać zweryfikowana przed dokonaniem zakupu oraz (ii) Polityka Zwrotów dostawcy usług płatniczych G2A będzie miała zastosowanie do wszystkich płatności, chyba że wcześniej odpowiedni dostawca poinformował kupującego. Ponadto zakup niektórych produktów może wymagać od kupujących zgody na jedną lub więcej Umów Licencyjnych Użytkownika Końcowego (lub "EULA"), które mogą obejmować dodatkowe warunki ustalone przez dostawcę produktów, a nie przez nas lub dostawcę usług płatniczych G2A. Będziesz związany umową EULA, na którą się zgodzisz.

 

My i/lub podmioty, które sprzedają produkty na naszej stronie internetowej, korzystając z usług płatniczych G2A, są przede wszystkim odpowiedzialne za gwarancje, serwisowanie, usługi techniczne lub wsparcie dla tych Produktów. My i/lub podmioty, które sprzedają produkty na naszej stronie internetowej, jesteśmy przede wszystkim odpowiedzialni wobec użytkowników za wszelkie zobowiązania związane z realizacją zleceń oraz umowy licencyjne EULA zawarte przez klienta końcowego. Dostawca usług płatniczych G2A jest przede wszystkim odpowiedzialny za ułatwianie dokonania płatności.

 

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty, podatki lub inne koszty związane z zakupem i dostawą przedmiotów wynikających z opłat nałożonych w ramach relacji z dostawcami usług płatniczych lub cła i podatków nałożonych przez lokalnych urzędników celnych lub inne organy regulacyjne.

 

W przypadku pytań lub sporów, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

 

Pytania dotyczące płatności dokonanych za pośrednictwem dostawcy usługi G2A powinny być kierowane na adres: [email protected]

 

W miarę możliwości, będziemy współpracować z Tobą i/lub wszystkimi użytkownikami sprzedającymi na naszej stronie internetowej, aby rozwiązać wszelkie spory wynikające z zakupu.

 

SEKCJA 20 – Usługi Skrill i NetellerGo!

 

Wszystkie płatności wykonane za pośrednictwem NETELLERGO! i Skrill będą przetwarzane przez HRK Distribution LLC.

 

SEKCJA 21 – DANE KONTAKTOWE

 

Pytania dotyczące Warunków Korzystania z Serwisu powinny zostać wysłane na adres [email protected]

 

Dane Firmy:

 

HRKdistribution OÜ

 

Kai tn 1, Kesklinna district, Tallinn, Harju, 10111, Estonia

 

CR No. 14160799