Informacje dla Producentów/Wydawców

HRK jest szybko rozwijającą się platformą w cyfrowym świecie. HRK dystrybuuje różnego rodzaju gry wideo w różnych celach.

Jesteś producentem lub wydawcą zainteresowanym wykorzystaniem platformy HRK do dystrybucji swojej gry? Zatem zapraszamy do współpracy!

Mamy specjalne plany dla producentów oraz wydawców, którzy chcą promować i dystrybuować swoje gry w cyfrowym świecie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych planów, prosimy przesłać wiadomość zawierającą link do strony produktu na adres [email protected]